Cena základové desky na klíč

Cena základové desky na klíč bývá vždy pro zákazníky velmi důležitá. Je však potřeba brát ohled také na kvalitu materiálů použitých pro stavbu základů a neopomínat kompletní rozsah dodávky. Cena základové desky na klíč se tak posouvá minimálně na třetí pozici pomyslného žebříčku. Zohledněte tento fakt při rozhodování se o Vašem dodavateli. 

Při výběru dodavatele základové desky buďte pozorní a zjistěte si dopodrobna rozsah prací a materiálů, které jsou v cenových nabídkách zahrnuty.

Jaké faktory mají vliv na cenu základové desky na klíč?

  • typ stavby budovy (zděný dům, dřevostavba) 
  • velikost stavby (velikost základové desky)
  • projektant také ovlivní cenu základové desky (každý projektant má osobní styl, který přenese do výkresové dokumentace)
  • hydrogeologický průzkum
  • radonový průzkum
  • rovinatost terénu    

Základová deska je jedním z nejvýznamnějších technických stavebních prvků domů a kvalita zhotovení základové desky má velký vliv na následné provedení rodinného domu samotného. Avšak mnozí stavebníci jeho důležitost přehlížejí a pro stavby základových desek vybírají často nejlevnější provedení. Ale chceme upozornit na to, že se jedná o ZÁKLADY RODINNÉHO DOMU pro Vás a Vaše nejbližší. Proto si vždy pečlivě úspory tohoto typu promyslete a ve svém zájmu myslete na to, že cena základové desky není nejdůležitějším kritériem. Při výběru dodavatele základové desky buďte pozorní a zjistěte si dopodrobna rozsah prací a materiálů, které jsou v cenových nabídkách zahrnuty. 

Rádi byste znali cenu Vaší základové desky?