ZÁKLADOVÁ DESKA TÍSEK

30.03.2017

Základová deska v Tísku je umístěna na parcele, kde je těsně pod jeho povrchem skála. Obávali jsme se tedy spolu se zákazníkem, že na tuto skálu narazíme a budeme muset provádět ztížené úpravy pro umístění základové desky. Při vlastní realizaci jsme byli potěšeni, že jsme na skálu nenarazili. Započali jsme tedy stavbu základové desky, na které měla stát montovaná dřevostavba. Průběh stavby byl bez technických komplikací, pouze jsme museli celou stavbu zvednout neplánovaně nad terén, což významně zvýšilo rozpočet stavby. Abychom cenu dokázali udržet co nejníž, využili jsme nejbližších dodavatelů zásypových materiálu. Stavba byla dokončena ještě před plánovaným termínem.

Spokojený zákazník: Jsem podnikatel a mám minimum času. Pana Podešvu mi doporučila firma, která mi stavěla rodinný dům. Pan Podešva pracuje velmi rychle a přesto kvalitně. Je naprosto samostatný a profesionálně řeší menší i větší komplikace, který nastaly. Jsem rád, že desku realizoval právě on, protože mi to ušetřilo dost času. Při stavbě jsem nakonec dost navýšili rozpočet, protože se musela celá stavba zvedat. Pan Podešva věděl, že mne to bude stát peníze navíc a tak zajistil velmi levně potřebný materiál.
S celou stavbou jsem byl velmi spokojený a firmu Kvalitní základové desky doporučuji.

Základová deska Tísek - přehled provedených prací:

 • Sejmutí ornice a uložení na deponii na parcele stavebníka
 • Výkopy základových pásů
 • Úprava základových spár
 • Montáž uzemnění včetně prostupů
 • Betonáž základových rýh základů
 • Sestavení bednicích tvárnic včetně uložení výztuže
 • Betonáž bednících tvárnic
 • Montáž ležaté splaškové kanalizace a uložení do pískového lože
 • Závoz a zhutnění stavebního prostoru kamenivem a zeminou
 • Uložení armovacích sítí
 • Betonáž základové desky
 • Odbednění a úklid staveniště