ZÁKLADOVÁ DESKA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

31.03.2017

Výstavba této základové desky na klíč byla zcela rutinní záležitost bez žádných stavebních obtíží. Ačkoliv tomu okolní terén nenapovídal překvapením bylo, že v mírně kopcovitém terénu v okolí Frenštátu se při výkopových prací nacházelo štěrkové podloží se špatnou stabilitou vyhloubených rýh. U této stavby byl mírně komplikovanější příjezd stavební techniky přes ovocný sad.

Spokojený zákazní: Firmu pana Podešvy pro zhotovení základové desky RD jsem si vybral na základě doporučení a výborných referencí. A jsem rád, že jsem si vybral správně. Jednání s panem Podešvou bylo velmi korektní a rychlé. Základy zhotovil přesně dle dohody a výkresové dokumentace prakticky "na klíč". Zejména posléze jsem velmi ocenil rozměrovou přesnost a preciznost s jakou byla základová deska zrealizována, stejně jako tip pana Podešvy na kvalitní dodavatelskou firmu, s jejíž pomocí jsem posléze realizoval další etapu výstavby RD. Firmu pana Podešvy rozhodně doporučuji.
Kontakt Vám rádi poskytneme na vyžádání

Základová deska - soupis realizovaných prací:

 • Sejmutí ornice a uložení na deponii na pozemku stavebníka
 • Výkopy základových pásů
 • Úprava základové spáry
 • Montáž zemění a prostupů
 • Betonáž základových rýh
 • Sestavení bednících tvárnic(š-400) včetně výztuže
 • Betonáž bednících tvárnic
 • Montáž ležaté splaškové kanalizace a uložení do pískového lože
 • Závoz a zhutnění základové desky zeminou a kamenivem
 • Uložení armovacích sítí(kari)
 • Betonáž základové desky
 • Odbednění a úklid staveniště