ZÁKLADOVÁ DESKA ORLOVÁ

31.05.2017

Základová deska v Orlové se nacházela v kopcovitém terénu, proto založení stavby bylo komplikované touto nerovností. Základy se musely proto hloubit na několik výškových úrovní, čemuž následovala i složitější betonáž. Poněvadž se stavba nacházela v oblasti postiženou důlní aktivitou bylo nutno základovou desku obvodově doplnit o věncovou výztuž tvořenou armokoši.

Spokojený zákazník: V roce 2011 jsem se obrátil na pana Václava Podešvu, aby mi provedl výkopové práce a zhotovil základy pro výstavbu rodinného domku. S jeho prací jsem byl velmi spokojen. Pracoval rychle, svědomitě a odborně se znalostí věcí. Na mé poznámky reagoval vždy s pochopením a připomínky stavebního dozoru realizoval neprodleně. Jeho pracovní nasazení je obdivuhodné, vše zajišťuje prakticky osobně (práce, materiál). Pana Václava Podešvu mohu vřele doporučit všem, kteří si netroufají stavět základy svépomoci a hodlají se v tomto směru obrátit na malou, ale solidní dodavatelskou firmu.

Základová deska Orlová -soupis provedených prací:

 • Sejmutí ornice a uložení na deponii na parcele stavebníka
 • Základové pasy - výkopy
 • Úprava základové spáry(základových pásů)
 • Montáž uzemnění, prostupů
 • Betonáž základových rýh
 • Sestavení bednicích tvárnic včetně výztuže a následná betonáž
 • Montáž ležaté splaškové kanalizace a uložení do pískového lože
 • Závoz a zhutnění stavebního prostoru(základu) zeminou a kamenivem
 • Uložení armovacích sítí
 • Betonáž základové desky
 • Odbednění a úklid staveniště