ZÁKLADOVÁ DESKA SKALICE

25.03.2017

Krátký soupis prací na základové desce ve Skalici:

Základová deska ve Skalici u FM byla zakládána v mírném svahu, což má vliv budoucí celkovou výšku rodinného domu. V prvé fázi došlo k zaměření základové desky a nastavení nulové výšky rodinného domu. Vzhledem k většímu úhlu svahu se majitel spolu s realizátorem základové desky rozhodli, že zaříznou svah a základovou desku uloží pod původním terénem. Terénní úpravy se prováděly traktorobagrem.

Po prvotním měření a konzultacích a startovacích terénních úpravách, započala realizace samotné základové desky, kde se po vykopání jako první připravovaly spodní základové pasy. Následovala stavba z Tritreg tvárnic, které se ručně skládaly na spodní beton základové desky. Následně se Tritreg tvárnice vylévaly betonem B15 (více o třídách betonu). Vnitřní prostor základové desky se následně vysypal betonovým recyklátem a došlo k jeho zahutnění .

Následovala instalace ocelového kari sita, a finální zalité betonovou směsí B20. Po vytuhnutí betonu jsme také provedli izolace základové desky. Na základovou desku se aplikovala obvodová hydroizolace spodní stavby a povrchová hydroizolace (ležatá - kde byly použity modifikované asfaltové pasy). Izolace proti radonu nebyla na stavbě použitá, jelikož to nevyžadoval radonový průzkum.

Po provedení všech výše uvedených prací byly základy domu byly připraveny na stavbu rodinného domu, což byla v tomto případě dřevostavba.

Spokojený zákazník:

Objednali jsme si s manželkou základovou desku od společnosti - Václava Podešvy. Při realizaci základové desky mi pan Podešva poradil, jak upravit terén tak, aby se nenavýšila cena základů. Náš pozemek je totiž ve větším svahu. Další práce probíhaly rychle a hladce. Po dokončení stavby základové desky jsme se dohodli ještě na terénních úpravách mého pozemku a stavbě základů pro naši garáž. S panem Podešvou jsem byl stále spokojen a tak jsem jej požádal ještě o usazení čističky odpadních vod. Za celou dobu spolupráce jsem neměl s touto firmou jediný problém, proto ji mohu jen doporučit.

Prováděné práce na zakázce Základová deska - Skalice:

  • úprava terénu před započetím prací;
  • úprava terénu před započetím prací;
  • stavba základové desky garáže k rodinnému domu;
  • ukládka kanalizačního potrubí na pozemku;
  • ukládka přívodu vodovodní přípojky od základové desky ke stávající síti dodavatele (SMVAK);
  • ukládka přívodu elektrické energie od základové desky k dodavateli energí (ČEZ);
  • ukládka čističky odpadních vod a napojení čističky na stavbu rodinného domu;
  • zhotovení hydroizolace základů;
  • zhotovení tepelné izolace základů ( obvodové izolace extrudovaným polystyrenem);
  • závěrečné hrubé terénní úpravy;