Základová deska Ostrava

REFERENCE

Na této stránce si prohlédněte výběr naších realizovaných prací základových desek v Moravskoslezském kraji . S touto činností máme již více než 25ti letité zkušenosti bez reklamací a se spokojenými zákazníky. Dáváme si záležet na každé práci a vše realizujeme dle požadavků stavebníka. Jsme schopni flexibilně řešit jakékoliv obtížnosti. Kvalita a rozměry základových desek jsou naší nejvyšší prioritou, k výstavbě jsou použity pouze materiály s certifikací.

REFERENCE

Základová deska Frýdlant nad Ostravicí

Při stavbě svého domu jsem si nechal vybudovat základovou desku stavební firmou Unibeskyd s.r.o. S jejich prací jsem byl velmi spokojen. Práce byla provedena velmi kvalitně a včas. Dodržovali termíny a cenu, kterou jsme si dohodli. Základová deska je velmi pevná a stabilní. Jsem si jistý, že bude dobře sloužit i celému domu.

Základová deska Rychvald

V Rychvaldu pan. Podešva odvedl dobrou práci, při určitých komplikacích které mi způsobilo město a projektant.Jsem p. Podešvovi zavolal koncem května, zdalipak by se dalo zhotovit základovou desku. Radostný šok byl ten, že mi p.Podešva zdělil ,že kolem 10.srpna by na tom mohl začít dělat. Jak slíbil tak také dodržel, základovku měl dokončenou z velkým předstihem vše bylo O.K.(dnes už se staví:-)).p.Podešvu mohu vřele doporučit! Má slušné ceny za práci, dobře se s ním jedna, pracuje kvalitně a mně dokončil vše v pořádku bez závad a s předstihem.Dne 25.9.2018 Radek Němec.

Základová deska Orlová

Základová deska v Orlové se nacházela v kopcovitém terénu, proto založení stavby bylo komplikované touto nerovností. Základy se musely proto hloubit na několik výškových úrovní, čemuž následovala i složitější betonáž. Poněvadž se stavba nacházela v oblasti postiženou důlní aktivitou bylo nutno základovou desku obvodově doplnit o věncovou výztuž tvořenou armokoši.

Spokojený zákazník: V roce 2011 jsem se obrátil na pana Václava Podešvu, aby mi provedl výkopové práce a zhotovil základy pro výstavbu rodinného domku. S jeho prací jsem byl velmi spokojen. Pracoval rychle, svědomitě a odborně se znalostí věcí. Na mé poznámky reagoval vždy s pochopením a připomínky stavebního dozoru realizoval neprodleně. Jeho pracovní nasazení je obdivuhodné, vše zajišťuje prakticky osobně (práce, materiál). Pana Václava Podešvu mohu vřele doporučit všem, kteří si netroufají stavět základy svépomoci a hodlají se v tomto směru obrátit na malou, ale solidní dodavatelskou firmu.

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ:

 • Sejmutí ornice a uložení na deponii na parcele stavebníka
 • Základové pasy – výkopy
 • Úprava základové spáry(základových pásů)
 • Montáž uzemnění, prostupů
 • Betonáž základových rýh
 • Sestavení bednicích tvárnic včetně výztuže a následná betonáž
 • Montáž ležaté splaškové kanalizace a uložení do pískového lože
 • Závoz a zhutnění stavebního prostoru(základu) zeminou a kamenivem
 • Uložení armovacích sítí
 • Betonáž základové desky
 • Odbednění a úklid staveniště

Základová deska Frenštát pod Radhoštěm

Výstavba této základové desky na klíč byla zcela rutinní záležitost bez žádných stavebních obtíží. Ačkoliv tomu okolní terén nenapovídal překvapením bylo, že v mírně kopcovitém terénu v okolí Frenštátu se při výkopových prací nacházelo štěrkové podloží se špatnou stabilitou vyhloubených rýh. U této stavby byl mírně komplikovanější příjezd stavební techniky přes ovocný sad.
 
Spokojený zákazní: Firmu pana Podešvy pro zhotovení základové desky RD jsem si vybral na základě doporučení a výborných referencí. A jsem rád, že jsem si vybral správně. Jednání s panem Podešvou bylo velmi korektní a rychlé. Základy zhotovil přesně dle dohody a výkresové dokumentace prakticky „na klíč“. Zejména posléze jsem velmi ocenil rozměrovou přesnost a preciznost s jakou byla základová deska zrealizována, stejně jako tip pana Podešvy na kvalitní dodavatelskou firmu, s jejíž pomocí jsem posléze realizoval další etapu výstavby RD. Firmu pana Podešvy rozhodně doporučuji.
Kontakt Vám rádi poskytneme na vyžádání.

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ:

 • Sejmutí ornice a uložení na deponii na pozemku stavebníka
 • Výkopy základových pásů
 • Úprava základové spáry
 • Montáž zemění a prostupů
 • Betonáž základových rýh
 • Sestavení bednících tvárnic(š-400) včetně výztuže
 • Betonáž bednících tvárnic
 • Montáž ležaté splaškové kanalizace a uložení do pískového lože
 • Závoz a zhutnění základové desky zeminou a kamenivem
 • Uložení armovacích sítí(kari)
 • Betonáž základové desky
 • Odbednění a úklid staveniště

Základová deska Tísek

Základová deska v Tísku je umístěna na parcele, kde je těsně pod jeho povrchem skála. Obávali jsme se tedy spolu se zákazníkem, že na tuto skálu narazíme a budeme muset provádět ztížené úpravy pro umístění základové desky. Při vlastní realizaci jsme byli potěšeni, že jsme na skálu nenarazili. Započali jsme tedy stavbu základové desky, na které měla stát montovaná dřevostavba. Průběh stavby byl bez technických komplikací, pouze jsme museli celou stavbu zvednout neplánovaně nad terén, což významně zvýšilo rozpočet stavby. Abychom cenu dokázali udržet co nejníž, využili jsme nejbližších dodavatelů zásypových materiálu. Stavba byla dokončena ještě před plánovaným termínem.

Spokojený zákazník: Jsem podnikatel a mám minimum času. Pana Podešvu mi doporučila firma, která mi stavěla rodinný dům. Pan Podešva pracuje velmi rychle a přesto kvalitně. Je naprosto samostatný a profesionálně řeší menší i větší komplikace, který nastaly. Jsem rád, že desku realizoval právě on, protože mi to ušetřilo dost času. Při stavbě jsem nakonec dost navýšili rozpočet, protože se musela celá stavba zvedat.Pan Podešva věděl, že mne to bude stát peníze navíc a tak zajistil velmi levně potřebný materiál.
S celou stavbou jsem byl velmi spokojený a firmu Kvalitní základové desky doporučuji.

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ:

 • Sejmutí ornice a uložení na deponii na parcele stavebníka
 • Výkopy základových pásů
 • Úprava základových spár
 • Montáž uzemnění včetně prostupů
 • Betonáž základových rýh základů
 • Sestavení bednicích tvárnic včetně uložení výztuže
 • Betonáž bednících tvárnic
 • Montáž ležaté splaškové kanalizace a uložení do pískového lože
 • Závoz a zhutnění stavebního prostoru kamenivem a zeminou
 • Uložení armovacích sítí
 • Betonáž základové desky
 • Odbednění a úklid staveniště

Základová deska Skalice

Základová deska ve Skalici u FM byla zakládána v mírném svahu, což má vliv budoucí celkovou výšku rodinného domu. V prvé fázi došlo k zaměření základové desky a nastavení nulové výšky rodinného domu. Vzhledem k většímu úhlu svahu se majitel spolu s realizátorem základové desky rozhodli, že zaříznou svah a základovou deskuuloží pod původním terénem. Terénní úpravy se prováděly traktorobagrem.

Po prvotním měření a konzultacích a startovacích terénních úpravách, započala realizace samotné základové desky, kde se po vykopání jako první připravovaly spodní základové pasy. Následovala stavba z Tritreg tvárnic, které se ručně skládaly na spodní beton základové desky. Následně se Tritreg tvárnice vylévaly betonem B15 (více o třídách betonu). Vnitřní prostor základové desky se následně vysypal betonovým recyklátem a došlo k jeho zahutnění .

Následovala instalace ocelového kari sita, a finální zalité betonovou směsí B20. Po vytuhnutí betonu jsme také provedli izolace základové desky. Na základovou deskuse aplikovala obvodová hydroizolace spodní stavby a povrchová hydroizolace (ležatá – kde byly použity modifikované asfaltové pasy). Izolace proti radonu nebyla na stavbě použitá, jelikož to nevyžadoval radonový průzkum.

Po provedení všech výše uvedených prací byly základy domu byly připraveny na stavbu rodinného domu, což byla v tomto případě dřevostavba.

Soupis provedených prací:

 • úprava terénu před započetím prací;
 • úprava terénu před započetím prací;
 • stavba základové desky garáže k rodinnému domu;
 • ukládka kanalizačního potrubí na pozemku;
 • ukládka přívodu vodovodní přípojky od základové desky ke stávající síti dodavatele (SMVAK);
 • ukládka přívodu elektrické energie od základové desky k dodavateli energí (ČEZ);
 • ukládka čističky odpadních vod a napojení čističky na stavbu rodinného domu;
 • zhotovení hydroizolace základů;
 • zhotovení tepelné izolace základů ( obvodové izolace extrudovaným polystyrenem);
 • závěrečné hrubé terénní úpravy;

Základová deska Ostravice

Stavba této základové desky se nacházela v řečišti v blízkosti vodního toku Ostravice. Základové rýhy byly hloubeny do zeminy kterou z vetší části tvořil hrubý štěrk. Z toho důvodu byla zvýšena spotřeba k vylití základových spár. Z obavy před možností záplav bylo nutno stavbu zvýšit oproti původnímu projektu. Základová deska byla dokončena v předpokládaném termínu.

Spokojený zákazník: Pan Podešva je ochotný a vztřícný „improvizovat“ při realizaci stavby základů v rámci úspor. Jeho snahou bylo poradit nám tak, abychom dodrželi a pokud to bylo možné, tak snížili plánovaný rozpočet základové desky. Práce probíhala dle dohody a termíny byly dokončené podle očekávání. Se stavbou základové desky od pana Podešvy jsme byli velmi spokojeni.

Soupis provedených prací:

 • Sejmutí ornice a uložení na deponii na parcele stavebníka  
 • Základové pasy – vylití     
 • Úprava základové spáry
 • Montáž uzemnění a prostupů
 • Betonáž základových rýh
 • Sestavení bednicích tvárnic včetně výztuže
 • Betonáž tvárnic  
 • Montáž ležaté splaškové kanalizace a uložení do pískového lože
 • Závoz a zhutnění stavebního prostoru zeminou a kamenivem
 • Uložení armovacích sítí
 • Betonáž základové desky
 • Odbednění a úklid staveniště
 • Hydroizolace spodní stavby