ZÁKLADOVÁ DESKA OSTRAVICE

22.03.2017

Stavba této základové desky se nacházela v řečišti v blízkosti vodního toku Ostravice. Základové rýhy byly hloubeny do zeminy kterou z vetší části tvořil hrubý štěrk. Z toho důvodu byla zvýšena spotřeba k vylití základových spár. Z obavy před možností záplav bylo nutno stavbu zvýšit oproti původnímu projektu. Základová deska byla dokončena v předpokládaném termínu.

Spokojený zákazník: Pan Podešva je ochotný a vztřícný "improvizovat" při realizaci stavby základů v rámci úspor. Jeho snahou bylo poradit nám tak, abychom dodrželi a pokud to bylo možné, tak snížili plánovaný rozpočet základové desky. Práce probíhala dle dohody a termíny byly dokončené podle očekávání. Se stavbou základové desky od pana Podešvy jsme byli velmi spokojeni.

Základová deska Ostravice - soupis provedených prací:

•Sejmutí ornice a uložení na deponii na parcele stavebníka                                •Základové pasy - vylití                                                                                         •Úprava základové spáry                                                                                       •Montáž uzemnění a prostupů                                                                              •Betonáž základových rýh                                                                                      •Sestavení bednicích tvárnic včetně výztuže                                                         •Betonáž tvárnic                                                                                                   •Montáž ležaté splaškové kanalizace a uložení do pískového lože                       • Závoz a zhutnění stavebního prostoru zeminou a kamenivem                           •Uložení armovacích sítí                                                                                        •Betonáž základové desky                                                                                     •Odbednění a úklid staveniště                                                                              •Hydroizolace spodní stavby